Våre ordbøker på finsk

Forside for Finsk lommeordbok
Finsk lommeordbok
suomi-norja, norja-suomi