Ordbøker på portugisisk

Mini visuell ordbok norsk-portugisisk

Tospråklig tematisk ordbok

Les mer
Portugisisk lommeordbok

portugisisk-norsk, norsk-portugisisk

Les mer
Lær 101 portugisiske verb på 1 dag

Med fargekoder og morsomme illustrasjoner

Les mer
Kunnskapsforlaget ANS

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: +47 45 85 75 00