Lingua-ordbøker

Lingua Nynorskordliste med skrivereglar

Oppdatert etter rettskrivingsreforma 2012

Les mer
Lingua Bokmålsordliste med skriveregler

Oppdatert etter rettskrivningsreformen 2005

Les mer
Lingua

tysk-norsk / norsk-tysk

Les mer
Lingua

spansk-norsk / norsk-spansk

Les mer
Lingua

fransk-norsk / norsk-fransk

Les mer
Lingua

engelsk-norsk / norsk-engelsk

Les mer