Lingua-ordbøker

Lingua Nynorskordliste med skrivereglar

Oppdatert etter rettskrivingsreforma 2012

Les mer
Lingua Bokmålsordliste med skriveregler

Oppdatert etter rettskrivningsreformen 2005

Les mer
Lingua

spansk-norsk / norsk-spansk

Les mer
Lingua

tysk-norsk / norsk-tysk

Les mer
Lingua

fransk-norsk / norsk-fransk

Les mer
Lingua

engelsk-norsk / norsk-engelsk

Les mer
Kunnskapsforlaget ANS

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: +47 45 85 75 00