Lingua-ordbøker

Lingua-serien består av ordlister og ordbøker laget spesielt for undervisning.

Ordlistene for bokmål og nynorsk passer for norskundervisningen på alle trinn, og inneholder fyldige skriveregler og mange nyttige språktips

De tospråkelige ordbøkene er for engelsk, tysk, fransk og spansk. De egner seg godt for elever i videregående skole og ungdomsskolen, og har omfattende emneordlister, minigrammatikk og mye annet nyttig tilleggsstoff. Emneordlistene er populære blant lærere og elever, som bruker dem i samtaler i klasserommet og i skriftlige oppgaver.

Ordlistene finnes i myk innbinding. Ordbøkene utgis både i myk og stiv innbinding. Format: 11,5 x 18,5 cm.
Forside for Lingua Nynorskordliste med skrivereglar
Lingua Nynorskordliste med skrivereglar
Oppdatert etter rettskrivingsreforma 2012
Forside for Lingua Bokmålsordliste med skriveregler
Lingua Bokmålsordliste med skriveregler
Oppdatert etter rettskrivningsreformen 2005
Forside for Lingua
Lingua
tysk-norsk / norsk-tysk
Forside for Lingua
Lingua
spansk-norsk / norsk-spansk
Forside for Lingua
Lingua
fransk-norsk / norsk-fransk
Forside for Lingua
Lingua
engelsk-norsk / norsk-engelsk