Kunnskapsforlagets illustrerte skoleordbøker

Kunnskapsforlagets illustrerte skoleordbøker er beregnet på barn og ungdom i 4.-7. klasse i barneskolen og kan også brukes i ungdomsskolen. Humoristiske tegninger og friske farger gjør bøkene attraktive.

Hæ?! dekker det sentarle ordforrådet i bokmål, med forklaringer, hjelp til rettskrivning, eksempler på bruk og mye mer. Boken er lett å finne frem i og egner seg godt for fremmedspråkelige som lærer seg norsk.

Say What?! dekker det sentrale ordforrådet i engelsk med et stort antall uttrykk og eksempler, med minigrammatikk basert på forfatteren Espen Mellqvists mangeårige pedagogiske erfaring i norsk skole.

Stiv innbinding. Format: 23,5 x 16 cm.
Forside for Say What?!
Say What?!
Nynorsk-engelsk ordbok for grunnskolen
Forside for Say What?!
Say What?!
Engelsk illustrert ordbok