Kunnskapsforlagets illustrerte ordbøker

Kunnskapsforlagets illustrerte ordbøker er utviklet av det tyske forlaget wissenmedia, og er fargerike og morsomme ordbøker for begynnere. Bøkene inneholder ca. 1000 oppslagsord, har mange eksempelsetninger og tekstrammer med språkelige og kulturelle fakta. De fleste oppslagsordene har fargeillustrasjoner, og du finner også store illustrasjoner fra barns hverdag. Bak i hver bok er det en oversiktelig ordliste fra norsk til fremmedspråket, samt mange oppgaver som gir trening i bruk av ordene.

Forside for Illustrert spansk ordbok
Illustrert spansk ordbok
Forside for Illustrert engelsk ordbok
Illustrert engelsk ordbok
Forside for Illustrert tysk ordbok
Illustrert tysk ordbok
Forside for Illustrert fransk ordbok
Illustrert fransk ordbok