Kunnskapforlagets grammatikker

Kunnskapsforlagets grammatikker er en serie grammatikker for studieformål.

Heftene gir en kortfattet og presis oversikt over grammatikalske regler i de enkelte språkene. De er et nyttig hjelpemiddel i skolen, i høyere utdanning, i voksenopplæring eller språkkurs. I tillegg er de praktiske håndbøker for språklærere.

Grammatikkene kan brukes uavhengig av læreverk og er et ideelt supplement til ordbøker. De passer også utmerket som repetisjonshefter.

Hendig innbinding og klaff gjør bøkene godt egnet som arbeidsverktøy.

Serien omfatter foreløpig fremmedspråkene engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk.

Bøkene har spiralrygg. Formatet er 20,5x14 cm.
Forside for Spansk grammatikk
Spansk grammatikk
Forside for Italiensk grammatikk
Italiensk grammatikk
Forside for Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk
Forside for Fransk grammatikk
Fransk grammatikk
Forside for Tysk grammatikk
Tysk grammatikk