Om Kunnskapsforlaget


Gå til kontaktinformasjon eller forlagets historie.

Konnskalsforlaget logo

Kunnskapsforlaget ANS har siden opprettelsen i 1975 vært Norges ledende utgiver av leksikon, ordbøker og andre oppslagsverk i bok og elektronisk form. Kjente merkevarer Kunnskapsforlaget utgir er Kunnskapsforlagets blå ordbøker, ordbokserien Lingua, Tanums store rettskrivingsordbok, Bokmålsordboka og www.ordnett.no.

Kunnskapsforlaget har 30 fast ansatte medarbeidere.

Forlaget eies 50/50 av H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA.

Kunnskapsforlaget ledes av et styre på tre medlemmer. Styret har følgende sammensetning:

  • Svein Skarheim (styreleder)
  • Ulv Pedersen
  • Ellen Prebensen (ansattes representant)

Forlagssjef er Thomas Nygaard.

Besøksadresse: Gullhaug torg 1, Nydalen, Oslo
Postadresse: Postboks 4432 Nydalen, 0403 Oslo