Kunnskapsforlagets fagordbøker

Kunnskapsforlagets fagordbøker dekker de viktisgste studiefagene i medisin, jus, økonomi og tekniske fag, og inneholder norsk og engelsk ordforråd med forklaringer. En av bøkene i serien er et anatomisk atlas i stort format. I tillegg omfatter serien Litteraturvitenskapelig leksikon, som inneholder grundige forklaringer av ca. 1100 begreper fra litterturvitenskapen. Serien er beregnet på studenter, lærere og profesjonelle yrkesutøvere. De fleste av bøkene finnes også i elektronisk utgave i Ordnett.

Forside for Medisinsk ordbok
Medisinsk ordbok
8. utgave
Forside for Jusleksikon
Jusleksikon
5. utgave
Forside for Anatomisk atlas
Anatomisk atlas
norsk, engelsk
Forside for Engelsk medisinsk ordbok
Engelsk medisinsk ordbok
Engelsk-norsk / norsk-engelsk
Forside for Litteraturvitenskapelig leksikon
Litteraturvitenskapelig leksikon
2. utgave