Kinesisk ordbok


norsk-kinesisk/kinesisk-norsk digital ordbok

Kinesisk ordbok inneholder ca. 26 000 oppslagsord; den er praktisk anlagt med et utvalg av ord og forklaringer som egner seg til daglig bruk og i jobbsammenheng.

Ordboken utgjør en basisordbok mellom kinesisk og norsk, og er et godt hjelpemiddel for dem som ønsker å lære ett av språkene.

For å dekke ulike behov er det tatt med pinyin-transkripsjon til alle kinesiske tegn og ord, og den kinesisk-norske delen er ordnet alfabetisk etter pinyin-transkripsjonen.


Kinesisk ordbok
ISBN: 9788257321864
Pris per måned: 35,-