Stor engelsk ordbok


Norsk-engelsk/engelsk-norsk digital ordbok

Norges største ordbok på engelsk.

En toveis ordbok for brukere som trenger engelsk i profesjonell sammenheng, eller som ønsker en omfattende ordbok hjemme.

Den legger spesiell vekt på stort, tidsmessig innhold og oversiktlig fremstilling.


Stor engelsk ordbok
ISBN: 9788257315849
Pris per måned: 35,-