Spansk ordbok


norsk-spansk/spansk-norsk digital ordbok

Den mest omfattende ordboken mellom spansk og norsk.

Boken er meget godt egnet for skoleelever, lærere, studenter, oversettere og andre som bruker spansk privat eller i jobb.

Spansk ordbok omfatter norsk og spansk dagligspråk og legger særlig vekt på å dokumentere nye ord og uttrykksmåter på alle områder innen samfunnslivet, f.eks. informasjonsteknologi, medisin, politikk, kultur og massemedia.

  • Til sammen inneholder ordboken om lag 80 000 oppslagsord og uttrykk, og et rikt utvalg eksempler.

Ordboken er basert på spansk språk i Spania, men inneholder også ord og uttrykk fra latinamerikansk spansk.

Baserer seg på Spansk blå ordbok,en av Norges mest solgte ordbøker i bokform.


Spansk ordbok
ISBN: 9788257316228
Pris per måned: 12,-