Russisk ordbok


norsk-russisk/russisk-norsk digital ordbok

Den elektroniske utgaven av Russisk lommeordbok er beregnet både på russiske og norske brukere.

  • Inneholder ca. 23 000 oppslagsord

Ordboken bygger på annen utgave av Russisk lommeordbok, som ble utgitt i 2010. I begge ordbokdelene er ordtilfanget modernisert med nye ord og uttrykk fra russisk og norsk dagligspråk.

Ordboken har i første rekke et praktisk siktemål. Den er ment som en hendig oppslagsmulighet for alle som ferdes der russisk språk er i bruk. Men vi håper også at ordboken kan være til hjelp for russisktalende som har behov for å orientere seg i norsk.


Russisk ordbok
ISBN: 9788257321253
Pris per måned: 9,-