Portugisisk ordbok


norsk-portugisisk/portugisisk-norsk digital ordbok

En basisordbok mellom portugisisk og norsk. Ordboken er ment for turister og for folk som bor og arbeider i Portugal eller i et annet land der portugisisk er i bruk.

Ordboken har et praktisk siktemål. Den er ikke bare ment for turister, men også for folk som bor og arbeider i Portugal eller i et annet land der portugisisk er i bruk. Ordboken vil også være til hjelp for portugisisktalende som trenger å ta seg fram i norsk.


Portugisisk ordbok
ISBN: 9788257321055
Pris per måned: 9,-