Oxford Dictionary of Science


engelsk-engelsk vitenskapelig digital ordbok

En grundig og grunnleggende fagordbok som forklarer begreper fra alle naturvitenskaplige fagområder.

Ordboken har om lag 10 000 oppslagsord innen naturvitenskaplige fag, som biologi, kjemi, fysikk, geologi, medisin, matematikk, astronomi, matematikk og datafag. Den er ment som et oppslagsverk for studenter og andre som søker forklaring på grunnleggende begreper man støter på i faglitteratur og i nyhetsbildet.

Utgitt av Oxford University Press, et av verdens ledende ordbokforlag.


Oxford Dictionary of Science
ISBN: 9788257321581
Pris per måned: 23,-