Oxford Dictionary of Quotations


engelsk-engelsk digital ordbok

Den mest omfattende sitatordboken fra Oxford University Press, verdens ledende ordbokforlag, redigert av Elizabeth Knowles.

  • 20 000 sitater.

 Inneholder sitater hentet fra personer og begivenheter fra Cleopatra til J. K. Rowling, fra slaget ved Marathon til dagens politiske situasjon i Storbritannia.

Egne avsnitt tar for seg sitater i spesielle kategorier som feilsiteringer («Misquotations») og filmreplikker («Film lines»).


Oxford Dictionary of Quotations
ISBN: 9788257317553
Pris per måned: 23,-