Oxford Dictionary of Finance and Banking


engelsk-engelsk digital ordbok for finans- og banknæring

En omfattende fagordbok for finansvirksomhet og bankvesen.

Ordboken har over 5100 oppslagsord med tydelige definisjoner på engelsk. Den passer for studenter og lærere, investorer og arbeidstakere innen regnskap, bank, finans, økonomi og handel.

Utgitt av Oxford University Press, et av verdens ledende ordbokforlag.


Oxford Dictionary of Finance and Banking
ISBN: 9788257321604
Pris per måned: 23,-