Oxford Dictionary of English - Utvidet utgave


Engelsk-engelsk digital ordbok

Denne utgaven inkluderer Oxford Sentence Dictionary, en svært omfattende eksempeldatabase for det engelske språk: 1,9 millioner engelske setninger samlet inn fra aviser, tidsskrifter, blogger og annet materiale, hovedsakelig fra Internett.

Hovedordboken Oxford Dictionary of English er en omfattende ordbok over det engelske språk, fra Oxford University Press, et av verdens ledende ordbokforlag.


Oxford Dictionary of English - Utvidet utgave
ISBN: 9788257321925
Pris per måned: 58,-