Oxford Dictionary of English


Engelsk-engelsk digital ordbok

Boken er en omfattende ordbok over det engelske språk, fra Oxford University Press, et av verdens ledende ordbokforlag.

  • 355 000 oppslagsord, uttrykk og definisjoner

Bygger på Oxford Dictionary of English, som er den ledende ettbindsordboken over det engelske språk. Den er oppdatert i henhold til ny språkforskning og fokuserer på engelsk slik det brukes i dag.

Ordboken har en unik oppbygging ved at den nyeste betydningen av oppslagsordet står først.


Oxford Dictionary of English
ISBN: 9788257317546
Pris per måned: 35,-