Oxford Dictionary of Business and Management


engelsk-engelsk digital ordbok for næringsliv og ledelse

Denne ordboken gir fyldig forklaring på begreper innen alle områder av forretningsvirksomhet, som regnskapsføring, beskatning, finans, ledelse, forretningsutvikling, organisasjonspsykologi og markedsføring. Det er viet spesiell oppmerksomhet til finanssjargong, strategisk ledelse og personalforvaltning. Ordboken er skrevet for alle som studerer økonomi og ledelse, forretningsfolk og ikke minst deres rådgivere.

Ordboken har 7000 artikler.

Utgitt av Oxford University Press, et av verdens ledende ordbokforlag.


Oxford Dictionary of Business and Management
ISBN: 9788257321642
Pris per måned: 23,-