Oxford Concise Medical Dictionary


engelsk-engelsk medisinsk digital ordbok

En illustrert fagordbok som forklarer begreper innen medisin og andre helsefag.

Ordboken har over 12 000 oppslagsord innen medisin og helsefag. En svært nyttig fagordbok for medisin- og sykepleiestudenter samt andre som arbeider i ulike grener av helsefagene. Den dekker det meste innen anatomi, fysiologi, biokjemi og genetikk, foruten kirurgi og farmakologi.

Utgitt av Oxford University Press, et av verdens ledende ordbokforlag.


Oxford Concise Medical Dictionary
ISBN: 9788257321567
Pris per måned: 23,-