Medisinpakken


medisinske digitale ordbøker

Inneholder:

  • Medisinsk digital ordbok: Norges ledende medisinske ordbok i elektronisk format! 7. utg. ved Magne Nylenna. Inneholder ca. 21 000 artikler som gir korte, presise forklaringer på medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder. Illustrert.
  • Engelsk medisinsk digital ordbok: Tospråklig toveis fagordbok med 17 500 viktige medisinske og andre helsefaglige ord og uttrykk fra norsk til engelsk og 18 000 viktige medisinske og andre helsefaglige ord og uttrykk fra engelsk til norsk.

Medisinpakken
ISBN: 9788257316501
Pris per måned: 41,-