Jusleksikon


Juridisk digital ordbok

Jusleksikon er et nødvendig hjelpemiddel for alle som studerer juridiske fag, for praktiserende jurister og for andre som trenger definisjoner av begreper innenfor juridisk terminologi.
Hovedvekten er lagt på norsk rett, men mange viktige begreper innenfor EU- og EØS-rett og annen internasjonal rett, bl.a. menneskerettighetene, er også med.
Det er tatt inn engelske og amerikanske ekvivalenter til de fleste oppslagsordene.


Jusleksikon
ISBN: 9788257321291
Pris per måned: 35,-