Italiensk ordbok


Norsk-italiensk/italiensk-norsk digital ordbok

En basisordbok mellom italiensk og norsk. Ordboken er ment for alle som ferdes der italiensk språk er i bruk.


Italiensk ordbok
ISBN: 9788257320935
Pris per måned: 18,-