Engelsk teknisk ordbok


Norsk-engelsk/engelsk-norsk teknisk digital ordbok

Engelsk teknisk ordbok er en grunnleggende, generell tospråklig fagordbok, beregnet på alle som arbeider med engelsk fagterminologi. Ordboken dekker hele spekteret av teknisk/vitenskapelige fagområder, fra fysikk og kjemi til alle viktige felter innen industriell teknikk. Svært sentrale emner er elektronikk og data- og kommunikasjonsteknologi, ettersom disse nå griper inn i de fleste andre fagområder.


Engelsk teknisk ordbok
ISBN: 9788257316174
Pris per måned: 35,-