Engelsk-nynorsk ordbok


engelsk-nynorsk digital ordbok

Ordboken er basert på den velrennomerte Engelsk-norsk blå ordbok og inneholder 43 500 artikler; dette er således den største digitale engelsk-nynorske ordboken som finnes. Boken dekker behovet til en den jevne engelskbruker, og passer godt til elever i den videregående skole.

Det er lagt stor vekt på noe som nordmenn strever spesielt med i engelsk, nemlig bruk av preposisjoner og faste uttrykk. Derfor er det lagt inn over 30 000 slike i artiklene. I tillegg finnes instruktive eksempler på hvordan ordet brukes.

Både britiske og amerikanske stavemåter er med, og det er oppgitt hvordan oppslagsordene uttales.

Det er brukt et bokmålsnært nynorsk. I motsetning til de andre ordbøkene i Ordnett, går denne bare én vei, fra engelsk til nynorsk.


Engelsk-nynorsk ordbok
ISBN: 9788257321949
Pris per måned: 9,-