Engelsk økonomisk ordbok


Norsk-engelsk/engelsk-norsk økonomisk digital ordbok

Engelsk økonomisk ordbok med definisjoner er en toveis, spesialisert ordbok, beregnet på universiteter, departementer, organisasjoner, banker, firmaer og studenter som har behov for å skrive om økonomi på engelsk.

Engelsk økonomisk ordbok inneholder ord og uttrykk innen sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, bank, markedsføring, reklame og offentlig forvaltning.


Engelsk økonomisk ordbok
ISBN: 9788257316198
Pris per måned: 23,-