Nynorsk ordliste


Nynorsk ordliste
Nynorsk ordliste
ISBN: 9788257322212
Serie: Andre ord- og språkbøker
Forfatter: Arvid Langeland
Utgitt:
Innbinding: Innbundet
Sider: 387
Format: 218 x 149 x 23 mm
Vekt: 593 gram
Utgave: 1. utgave
Veil. pris: kr 289.00

Kjøp Nynorsk ordliste hos ark.no
Tradisjonell og einskapleg norm

Dette er ei ordliste for alle som vil skriva ein konsekvent og regelfast nynorsk.

Ho er tufta på tanken om at nynorsk er eit eige, sjølvstendig språk på lik line med andre normalmål. Ordlista vil bøta på den forvirringa som rår om korleis nynorsken skal sjå ut, og tilbyd ei einskapleg norm som det er råd å læra og nytta.

Ordlista er på om lag 38 000 ord og gjev det sentrale ordtilfanget i moderne nynorsk. Samstundes er kjerneorda i den nynorske ordskatten gjevne større plass enn det som er vanleg i ordlister av same omfang. Boka inneheld òg ein nynorsk minigrammatikk og ei bokmål-nynorskordliste.

Norma i ordlista byggjer i all hovudsak på læreboknormalen som galdt fram til 2012. Former som frå 1917 og frametter vart tekne inn i nynorsken med det føremålet å tilnærma nynorsken til bokmål, er i stor grad fjerna, og ein del eldre former er tekne inn att for å syna betre samanhengen i målet.


Andre titler i Andre ord- og språkbøker


Norsk grammatikk
Les mer
Eksamensordboka
Les mer
Norsk rimordbok
Les mer
Tanums store rettskrivningsordbok
Les mer
Riksmålsordlisten
Les mer
Hva skal jeg hete
Les mer
Nyord i norsk
Les mer
NPK-språket
Les mer
Klarspråk i praksis
Les mer
Rock your English in 15 fresh lessons
Les mer
Engelsk grammatikk fra A til Z
Les mer
NTB-språket
Les mer
Bevingede ord
Les mer
Slang
Les mer
Norsk Riksmålsordbok
Les mer