Norsk-engelsk stor ordbok

Forsidebilde for Norsk-engelsk stor ordbok
Norsk-engelsk stor ordbok
ISBN: 9788257317768
Forfatter: Vibecke Haslerud og Petter Henriksen (red.)
Utgitt: 2008
Utgave: 2. utgave
Innbinding: Innbundet
Format: X 167 x 47
Vekt: 1325 gram
Veil. pris: kr 598,-

For avanserte språkbrukere - går i både dybden og bredden.

Denne velrenommerte ordboken har over 95 000 alfabetisk ordnete oppslagsord og uttrykk og 204 000 oversettelser, den er med andre ord omfattende. Den er beregnet på alle som bruker engelsk på et høyere nivå i studier, jobb eller privat.

Innholdet er moderne, oppdatert og grundig. Både britiske og amerikanske former er med. Det er lagt stor vekt på å skildre moderne engelsk og norsk, med slang, hverdagsspråk og formelt språk. Fagspråk dekkes så langt som en allmennoversetter er tenkt å trenge. For mer tekniske fagtermer henvises til Norsk-engelsk teknisk ordbok.

Oppslagordets uttale og samtlige betydninger er godt beskrevet. Er det mange oversettelser, får en hjelp til å velge den riktige. Idiomer, preposisjonsuttrykk og partikkelverb som inneholder oppslagsordet er tatt med og de er idiomatisk oversatt. Alt dette er presentert på en oversiktlig måte uten tegn og vanskelige forkortelser, slik at en kan gjøre raske oppslag.

Boken er tillatt å bruke ved eksamen.

Innholdet er også tilgjengelig på app, nett og nedlastbart til PC.