Engelsk-norsk stor ordbok

Forsidebilde for Engelsk-norsk stor ordbok
Engelsk-norsk stor ordbok
ISBN: 9788257317720
Forfatter: Vibecke Haslerud og Petter Henriksen (red.)
Utgitt: 2008
Utgave: 2. utgave
Innbinding: Innbundet
Format: X 165 x 63
Vekt: 1715 gram
Veil. pris: kr 598,-

Stor og velkjent ordbok som går i både dybden og bredden.

Denne klassikeren har over 124 000 alfabetisk ordnete oppslagsord og uttrykk og 320 000 oversettelser, den er med andre ord omfattende. Den er beregnet på alle som bruker engelsk på et høyere nivå i studier, jobb eller privat.

Innholdet er moderne, oppdatert og grundig. Både britiske og amerikanske former er med. Ordboken dekker alt fra slang til formelt språk og en rekke fagområder -- så langt som en allmennoversetter er tenkt å trenge.  For tekniske fagtermer henvises til Engelsk-norsk teknisk ordbok.

Oppslagordets uttale og samtlige betydninger er godt beskrevet. Er det mange oversettelser, får en hjelp til å velge den riktige. Idiomer, preposisjonsuttrykk og partikkelverb som inneholder oppslagsordet er tatt med og de er idiomatisk oversatt. Under verbet mark, for eksempel, finner en uttrykkene mark down, mark my words, mark off, mark one's man, mark out, mark up og flere -- samtlige med gode oversettelser. Alt dette er presentert på en oversiktlig måte uten tegn og vanskelige forkortelser, slik at en kan gjøre raske oppslag.

Boken er tillatt å bruke ved eksamen.

Innholdet er også tilgjengelig på app, nett og nedlastbart til PC.