Kunnskapsforlagets blå ordbøker

Engelsk blå ordbok

Engelsk-norsk / norsk-engelsk

Les mer
Fransk blå ordbok

Ny revidert og utvidet utgave 2016

Les mer
Svensk-norsk blå ordbok

Ny, omfattende håndordbok

Les mer
Spansk blå ordbok

spansk-norsk, norsk-spansk

Les mer
Tysk blå ordbok

tysk-norsk, norsk-tysk

Les mer
Italiensk blå ordbok

italiensk-norsk / norsk-italiensk

Les mer
Engelsk økonomisk blå ordbok

norsk-engelsk, engelsk-norsk : med definisjoner

Les mer
Bokmålsordboka

Definisjons- og rettskrivningsordbok

Les mer
Kunnskapsforlaget ANS

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: +47 45 85 75 00