Medisinsk ordbok - Ordnett-app


Prof. dr. med. Magne Nylenna

Kunnskapsforlagets Medisinsk ordbok som app.

Medisinsk ordbok er den eneste ordboken i sitt slag på norsk som er utgitt for iPhone, iPad og Google Play.

Ordboken inneholder 21 000 artikler, som gir korte, presise forklaringer på medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder. Både sykdommer, organer, kroppsfunksjoner, laboratorieundersøkelser, legemidler, vanlig brukte forkortelser, helsestell og pasientbehandling er inkludert.

Medisinsk ordbok er illustrert.

Forfatteren, professor dr.med. Magne Nylenna, er direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Du kan søke med jokertegn: ? brukes for ett enkelt vilkårlig tegn; * brukes for 0 eller flere vilkårlige tegn.

Kunnskapsforlaget ANS

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: +47 45 85 75 00