Engelsk stor ordbok - Ordnett-app


Kunnskapsforlagets Store engelsk-norsk ordbok som app.

Ordboken er den største og mest omfattende ordboken til og fra engelsk som finnes på iOS- og Android-plattformen på det norske markedet.

Den norsk-engelsk delen inneholder over 95 000 oppslagsord og uttrykk og 204 000 oversettelser.

Den engelsk-norske delen inneholder totalt 124 000 oppslagsord og uttrykk og 320 000 oversettelser. Den dekker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Ca. 50 000 av de engelske ordene har uttale. Ved å trykke på høyttalerikonet kan du høre hvordan ordet skal uttales. Uttalen er laget av personer med engelsk som morsmål.

Kunnskapsforlaget ANS

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: +47 45 85 75 00