Apper fra Kunnskapsforlaget

Engelsk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok som app.

Les mer
Engelsk stor ordbok

Kunnskapsforlagets Store engelsk-norsk ordbok som app.

Les mer
Fransk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Fransk blå ordbok som app.

Les mer
Italiensk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Italiensk blå ordbok som app.

Les mer
Spansk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Spansk blå ordbok som app.

Les mer
Tysk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Tysk blå ordbok som app.

Les mer
Norsk

Inneholder to ordbøker: Norsk ordbok og Norske synonymer.

Les mer
Medisinsk ordbok

Kunnskapsforlagets Medisinsk ordbok som app.

Les mer
Kunnskapsforlaget ANS

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: +47 45 85 75 00