Kunnskapsforlagets historie


Kunnskapsforlaget ble etablert i 1975 som et interessentskap mellom de to forlagene H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) A/S og Gyldendal Norsk Forlag A/S, men har røtter tilbake til 1905.

Kunnskapsforlaget ble etablert i 1975 som et interessentskap mellom de to forlagene H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) A/S og Gyldendal Norsk Forlag A/S, men har røtter tilbake til 1905.

Våre dagers Store norske leksikon er en direkte etterfølger av Illustreret Norsk Konversationsleksikon (senere Aschehougs konversationsleksikon) hvis idé ble avfødt av selvstendighetstanken og oppløsningen av unionen i 1905. Samme år satte datidens forlegger William Nygaard i gang arbeidet med å skape et selvstendig nasjonalt leksikon. Målet for leksikonet var å gi et betydelig bidrag til styrking av norsk identitet og nasjonalfølelse. Leksikonet utkom i til sammen 5 utgaver, den siste avsluttet i 1972.

Gyldendal Norsk Forlag utga sitt første leksikon i 1930-årene, mens det første Gyldendals Store Konversasjonsleksikon utkom først i 1960. Gyldendals store leksikon utkom komplett, noe som sammen med den kommersielt og folkelig orienterte profilen ble et av forlagets store konkurransefortrinn. Leksikonet kom i til sammen tre utgaver, den siste i 1972. Både for Aschehoug og Gyldendal var leksikonvirksomheten en økonomisk suksess. Verkutgivelsene var imidlertid knyttet til svært store investeringer for forlagene. Dette var bakgrunnen for dannelsen av interessentskapet Kunnskapsforlaget i 1975. Gjennom samordning av forlagenes aktiviteter for redaksjon, produksjon, markedsføring og salg ønsket man å redusere risiko, og dermed sikre fortsatt utgivelse av store kunnskapsverker for fremtiden.

Gjennom Kunnskapsforlaget slo eierne sammen sine satsinger på alfabetisk ordnede bøker og verker, først og fremst de store leksika, men også andre oppslagsverk samt fremmedspråklige og norske ordbøker. Viktigst var Gyldendals ”blå ordbøker”, som har eksistert siden 1930-tallet. Ved opprettelsen overtok Kunnskapsforlaget denne serien og andre ordbøker utgitt av Aschehoug og Gyldendal, senere også oppslagsverk fra forlag eierne har kjøpt opp. Ordbokporteføljen er den største i Norge, og omfatter bl.a. lommeordbøker, skoleordbøker, Lingua-serien, den blå serien, store ordbøker og ordbøker i forskjellige størrelser for barn, samt fagordbøker for akademiske studier osv. Mange av disse titlene utgis også elektronisk i tjenestene Ordnett og Ordnett Pluss, og fra 2010 er også en del av forlagets ordbøker tilgjengelige som applikasjoner for iPhone og iPad.

I 1978 startet utgivelsen av Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Leksikonet ble en stor kommersiell og økonomisk suksess, og ble gjennom 4 utgaver solgt i mer enn 270.000 sett. Etter at 4. utgave var fullført i 2007, ebbet salget av trykte leksika ut, og verket ble utsolgt i 2010. Elektroniske leksika hadde vært utgitt i ulike formater fra 1990-årene av, bl.a. som abonnementstjeneste på Internett, og i 2009 ble Store norske leksikon lansert som en annonsefinansiert, gratis nettjeneste med brukergenerert stoff i tillegg til stoff levert av leksikonets egne fagmedarbeidere og redaksjonen. Denne tjenesten var ikke økonomisk bærekraftig, og allerede året etter ble den vederlagsfritt overdratt til Institusjonen Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB Nor, som fra 2011 driver nettstedet videre. I denne tjenesten inngår også Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon.

Fra 2011 utgir Kunnskapsforlaget i hovedsak allmenn- og fagordbøker i trykt og elektronisk form.